Time-Lapse till alla kliniker inom IVF Sverige

2017.02.23

Metoden innebär att embryona fotograferas var tionde minut i mikroskop för att vi ska kunna följa deras utveckling och utifrån den information vi får, välja embryo för återföring. På så vis behöver personalen i laboratoriet inte ta ut de övervakade embryona ur sina inkubatorer och därmed ej heller störa dem för att kunna observera utvecklingen. Samtidigt inleds en stor studie i vårt forskningsbolag där vi ska ta reda på om och hur time-lapse kan förbättra graviditetsresultaten.

Time-lapsefilmen nedan visar den information som embryologerna får tillgång till genom time-lapse och de fascinerande första dygnen inuti ägget efter att det har blivit befruktat.

EmbryoScope Embryo Development – Trinucleation

Tillbaka