Forskartradition

Fertilitetscentrum Göteborg på Carlanderska har sedan starten 1987 präglats av en stark forskartradition. Bland annat införde vår grundare, Matts Wikland, i mitten av 1980-talet en ny metod för ägguttag – ultraljudsledd punktion via slidan i lokalbedövning. Metoden kom snart att införas i hela världen och kunde ersätta titthålsoperation i narkos.

Målsättningen med våra forskningsprojekt är att förbättra graviditetsresultaten, minska biverkningar och komplikationer samt att förenkla behandlingsrutinerna för våra patienter.

Med forskningsbolaget IVF Research Sweden AB som bildades 2010 inom koncernen kommer forskningen att samordnas mellan våra kliniker och underlättas ytterligare vilket kommer våra patienter tillgodo.

Vår ambition är att även i framtiden vara en av Europas ledande IVF-kliniker.