Behandling på annan klinik

Till vilka par kan vi erbjuda hjälp?

Det är inte ovanligt att par som tidigare behandlats vid Fertilitetscentrum blir rekommenderade alternativ behandling vid annan klinik inom Sverige eller utomlands.

På grund av högt patienttryck kan vi tillsvidare inte ta emot patientpar som genomgår behandling på annan klinik. De par som exempelvis genomgår äggdonationsbehandling utomlands måste därför söka annan vårdgivare för att få hjälp med ultraljudsmonitorering och receptförskrivning.