Frågor och svar

Här finner du svar på några vanliga frågor inför en IVF-behandling. Du är också alltid välkommen att kontakta oss på goteborg@fertilitetscentrum.se eller ringa på 031-710 46 00.

Vilka är de vanligaste orsakerna till kvinnlig infertilitet?

Det finns ett flertal orsaker till utebliven graviditet, som t ex: • Glesa eller uteblivna ägglossningar • Icke fungerande äggledare • Nedsatt äggstocksreserv • Vissa medfödda missbildningar av livmodern • Allvarlig endometrios • Över- eller undervikt Läs mer under fertilitetsutredning.

Vilka är de vanligaste orsakerna till manlig infertilitet?

Manlig infertilitet kan bero på nedsatt produktion av spermier, nedsatt rörlighet av spermier eller på att transporten av spermier är satt ur spel. När spermier saknas helt benämns det azoospermi. Läs mer under fertilitetsutredning.

Kan livsstil påverka chanserna att bli gravid?

• Rökning/snusning – Möjligheten att uppnå graviditet ökar om ingen i paret röker eller snusar. • Övervikt/undervikt – Kan ha betydelse för chansen att bli gravid. Kan påverka både kvinnan och mannen. Diskutera era förutsättningar vid besök hos läkaren. • Hälsopreparat – Diskutera aktuella preparat med behandlande läkare. • Allergi/vaccination/läkemedel – Fråga i första hand din behandlande läkare på vårdcentral eller apotekspersonal. • Koffein (te, kaffe, energidrycker) – Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida om hur din kropp påverkas, Livsmedelsverket. • Alkohol – Om du anar att du är gravid ska du helt undvika alkohol. • Stress – Det finns inga klara vetenskapliga bevis på att stress ökar eller minskar graviditetschanserna vid en IVF-behandling. • Akupunktur – Det finns inga vetenskapliga studier som visar att akupunktur ökar chansen till graviditet vid en IVF-behandling.

När är det dags att söka hjälp?

Är kvinnan under 35 år kan man ta kontakt efter ca ett års försök. Om kvinnan är äldre kan man ta kontakt redan efter ett halvår. Om kvinnan har oregelbunden eller utebliven mens, varit opererad för brusten blindtarm, haft upprepade äggledarinflammationer eller av andra skäl redan känner till att det kan vara svårt att uppnå graviditet kan en tidig fertilitetsutredning vara lämplig. För mannens del kan det också finnas skäl att söka kontakt redan tidigt när man vill ha barn, exempelvis om man har opererat testiklarna eller saknar en testikel.

Behöver vi en remiss för att komma till Fertilitetscentrum Göteborg?

Nej, ni är välkomna att kontakta oss direkt, se kontaktuppgifter .

Finns det någon åldersgräns för en IVF-behandling?

Vi gör en bedömning av äggreserven hos alla kvinnor som genomgår en utredning hos oss. För kvinnor äldre än 41 år kan vi i ibland starta med en äggreservsutredning för att sedan ta ställning till om det är rimligt att erbjuda vidare behandling. Våra åldersgränser för att få konsultationstid är för kvinnor: Ej fyllda 43 år och för män: Individuell bedömning utan definierad övre åldersgräns.

Hur många IVF-behandlingar är lämpliga att göra?

Upprepning är nyckeln till framgång vid all fertilitetsbehandling. Efter tre IVF-behandlingar med tillhörande frysåterföringar blir tre av fyra kvinnor under 39 år gravida.

Hur lång är väntetiden?

Tid för utredning bokas inom en till två månader. Då kommer både mannen och kvinnan till mottagningen en morgon för blodprov och spermaprov. Därefter bokas läkarbesök inom en månad då paret får provsvar och en ultraljudsundersökning görs på kvinnan. Själva IVF-behandlingen kan påbörjas omgående beroende på vilken typ av behandling läkaren rekommenderar.

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning tar ca 4 veckor och omfattar 2-3 besök.

Hur går en utredning till?

Läs mer under fertilitetsutredning.

Vi har gjort en utredning och/eller på en annan klinik. Hur går vi tillväga?

Om alla nödvändiga prover, analyser och undersökningar är gjorda kan ni boka tid för en konsultation hos en av våra läkare. Vi ber er skicka in eller ta med er kopior på er journal. Enstaka kompletteringar kan dock behövas. Om ni har gjort behandling eller utredning på Sahlgrenska kan vi hjälpa till att rekvirera era journalkopior (efter ert muntliga medgivande).

Jag/min partner/båda saknar svenskt personnummer. Kan vi ändå göra en utredning och behandling hos er?

Ja, ni får ett eget personligt nummer som identifierar just er. Enligt lag måste par där kvinnan saknar svenskt personnummer dock själva betala läkemedelskostnaderna.

Hur går betalningen till?

Vi fakturerar efter konsultation/utredning och före behandling. Det går också bra att betala med kort. Vi kan däremot inte ta emot någon kontantbetalning.

Vad innebär ett paketavtal med tre IVF-behandlingar?

Ett avtal innebär att du köper tre IVF-behandlingar som inkluderar stimuleringskontroll, ägguttag och återförande. Eftersom vissa kriterier måste vara uppfyllda för du ska kunna teckna avtalet görs inledningsvis en läkarbedömning. De tre behandlingarna ska vara genomförda inom en 18-månadersperiod. Behandlingsserien är avslutad då en behandling givit upphov till levande fött barn.

IVF-behandling

Kan jag ha mens när vi kommer till vårt första läkarbesök?

Ja, det går bra. Ultraljud som görs under utredning kan ske när som helst i kvinnans cykel.

Hur går ett spermaprov till?

I den informationsmapp som vi skickar hem till er inför ert första besök finns instruktioner till mannen inför spermaprovet. Vi har ett speciellt anpassat ”herrum” där vi kan tillhandahålla herrtidningar och film. Din partner får vara med om du önskar. Det går också bra att du gör ditt spermaprov hemma och kommer in till mottagningen inom 60 minuter. Du måste ha en burk från vår egen klinik om du ska göra provet hemma.

Hur lång tid tar en behandling?

En behandling tar ca 2-5 veckor.

Vilken är skillnaden mellan kort respektive lång hormonbehandling?

Se under IVF-behandling steg för steg.

Vilka steg ingår i en behandling och hur lång tid bör vi avsätta?

Det inledande besöket hos läkare och barnmorska tar 1½ – 2 timmar. Därefter följer 1-2 ultraljudsundersökningar om 15-20 min. Ägguttag sker på förmiddagen på kliniken och därefter bör du åka hem och vila. Återförande av embryo sker 2-5 dagar senare, tar ca 1 timme och du kan återgå till ditt arbete därefter. Läs mer under IVF-behandling steg för steg.

Finns det något vi kan göra för att öka chansen att bli gravid, eller något vi bör undvika vid en behandling?

Med en hälsosam livsstil ökar chansen att bli gravid. Kan du undvika rökning och alkohol, försöka få en balanserad kost samt minska kaffedrickandet förbättrar du förutsättningarna, både som man och kvinna. Läs mer under Livsstilsfaktorer

Är det möjligt att välja kön på barnet?

Nej det är inte tillåtet i Sverige.

Vad menas med en cykel?

En menscykel är tiden från mensens första dag fram till nästa mens första dag, oftast 26-31 dagar. En behandlingscykel är tiden behandlingen pågår.

Vad menas med cykeldag 1?

Oftast menar man mensdag ett det vill säga den dagen då mensen börjar.

Hur mår jag under behandlingen?

De flesta mår fysiskt bra under behandlingen. Det är vanligt att, under injektionsbehandlingen, känna sig lite tröttare än vanligt, lite spänd i magen samt få en ökad mängd flytningar. En del kvinnor kan få lite huvudvärk och då går det bra att använda smärtstillande som innehåller paracetamol.

Kan jag leva och arbeta som vanligt?

Under en IVF-behandling görs det vanligtvis 1-2 kortbesök för ultraljudsbedömning av äggblåsornas tillväxt och när det är lämpligt att tömma äggblåsorna. Den dagen man tar ut äggen är det lämpligt att inte arbeta då man tillbringar ett par timmar på kliniken och sedan kan känna sig lite trött och vara öm i magen. Dagen för återföring kan man arbeta som vanligt.

Vilka biverkningar är vanliga vid hormonbehandlingar?

Oftast har man inga eller mycket lindriga besvär vid hormonbehandling. När äggblåsorna växer kan man mot slutet av behandlingen känna ömhet och svullnadskänsla nedtill i buken. Ökad mängd flytningar och ömhetskänsla i brösten är mer vanligt. Vid det långa protokollet, agonistbehandling, kan man få övergående huvudvärk, svettningar och känna sig irriterad. En ovanlig form av biverkan är så kallad ovariellt överstimuleringssyndrom (”OHSS”) med utveckling av stort antal folliklar hos kvinnor med god äggreserv. Överstimulering uppkommer först efter det att man framkallat äggmognad med hCG (Ovitrelle, Pregnyl) och kan undvikas genom att ändra behandlingsplanen.

Vad ska jag göra om jag…

… tar progesteron ( Lutinus eller Crinone) och får en blödning?

Små blödningar är inte ovanligt och helt ofarligt. Det behöver inte innebära att du inte är gravid. Större mensliknande blödning innebär med största sannolikhet att du inte är gravid. Du kan då sluta med progesteron. Det är viktigt att du ändå tar graviditetstesten som planerat.

…är förstoppad?

Ät katrinplommon, aprikoser eller liknande. Drick tillräckligt med vätska.

…har huvudvärk?

Hur hanterar du huvudvärk i vanliga fall? Vila, frisk luft eller liknande. Om huvudvärken är så svår att du behöver ta smärtstillande kan du ta paracetamolpreparat t ex Panodil eller Alvedon.

Påverkar stimuleringen äggförrådet så att jag tidigare kommer i klimakteriet?

Nej

Är stimuleringen farlig för mig?

Man har inte sett att stimuleringen av äggstockarna är farlig på sikt och den ökar inte risken för t ex äggstockscancer.

Hur lång tid tar ett ägguttag? Gör det ont?

Själva ägguttaget tar 5-10 minuter. Du får god smärtlindring och de flesta tycker det känns som mensvärk.

Skadas äggstockarna av ingreppet?

Nej. Risken för infektion och blödning är mycket små.

Finns det ett ägg i varje äggblåsa?

Det kan finnas högst ett ägg i varje äggblåsa men oftast inte i alla äggblåsor.

Är det normalt att ha ont efter ägguttaget?

Det är normalt att känna rejäl mensvärk efter ägguttaget. Dagen efter ägguttaget är det mycket lindrigare men vissa kan känna lindrig mensvärksliknande smärta i flera dagar. Värme från t ex ”vetekudde” eller värmedyna kan lindra värken. Vid behov kan man ta paracetamol t ex Panodil eller Alvedon.

Är det normalt att blöda efter ett ägguttag?

Ja, framför allt när man har legat ned och reser sig samt går på toaletten kan det komma lite blod första dagen. Dagen efter ägguttaget blöder man inte men kvarvarande blod kan brunfärga flytningen. Detta är helt normalt.

När fäster embryot efter insättning?

Embryot fäster in i livmoderslemhinnan en knapp vecka efter ägguttaget.

Kan vi fortsätta ha samlag under behandlingsperioden?

Ja, om det känns bekvämt för kvinnan. När äggstockarna är förstorade kan samlag göra ont. För vissa par kan befruktning av egna ägg ske, vilket kan medföra flerbörd (tvillingar). För att undvika detta bör ni veckan runt ägguttaget inte ha oskyddat sex.

Kan jag fortsätta träna?

Dagarna före och framför allt veckan efter ägguttag ska man undvika tyngre träning. Lyssna på din kropp och ta det lite försiktigt.

Kan jag färga håret?

Ja

Hur tar man sig igenom väntan innan testdatum?

Vi är medvetna om att detta är en jobbig period i behandlingen. Det bästa man kan göra är att leva som vanligt och göra det man vet att man mår bra av gärna tillsammans med sin partner.

Kan jag själv välja om jag vill ha tillbaka ett eller två embryon?

Nej. Om det är möjligt försöker man undvika tvillinggraviditeter då dessa är förenade mer större risker. En läkarbedömning, där de individuella graviditetschanserna vägs in, avgör hur många embryon som sätts tillbaka.

Medicinska resultat

Hur lång tid tar det innan vi vet om en behandling har lyckats?

Graviditetstest görs normalt ca två veckor efter embryoåterförandet.

Hur stor är chansen att en behandling lyckas?

Det är flera faktorer som påverkar chansen till graviditet vid en IVF-behandling. Mer detaljerad information om graviditetsresultat finner du under Resultat.

Hur ofta blir det tvillingar?

I Sverige tillämpas ”Single Embryo Transfer”, det vill säga i regel återförs bara ett embryo för att minska risker för både kvinnan och barnet. På IVF-kliniken Fertilitetscentrum Göteborg är tvillingfrekvensen mindre än 2 procent.

Är det ökad risk för barnen som föds efter IVF-behandling?

Riskerna i samband med IVF är mycket små för både mödrar och barn. Det har gjorts och görs omfattande uppföljningar av barn födda efter IVF-behandling. De senaste åren har enbart ett embryo återförts, vilket har inneburit att tvillingfrekvensen är kraftigt minskad och i och med detta även riskerna för barnen. Alla IVF-behandlingar rapporteras in till ett register, QIVF  . Registeruppföljningar av barn födda efter IVF görs både nationellt men också i ett nordiskt samarbete.

Hur kan vi vara säkra på att embryot som vi får verkligen är vårt?

Era ägg, spermier och sedan embryon förvaras i skålar som är noggrant märkta med namn och personnummer. Detta kontrolleras i varje steg som skålarna hanteras. Vid vissa kritiska steg kontrolleras alltid identiteten av två personer. Innan embryot återförs kontrolleras alltid skålen och parets identitet.

Om en behandling misslyckats, hur snart kan vi försöka igen?

Vanligen väntar vi en menscykel innan ny behandling påbörjas. Om man gör behandling med fryst, upptinat embryo och graviditet uteblir kan man ofta starta ny behandling direkt om man önskar.

Hur ofta leder en behandling till att man kan frysförvara embryon?

Målet med en behandling är att ni ska få barn. I knappt hälften av behandlingarna får man ytterligare embryon som då kan frysas.

Hur länge får embryon vara frysta?

Idag får embryon vara frysta 5 år från den dag de frystes ned.

Vad händer med överblivna embryon?

Om ni har embryon kvar i frysen när ni avslutar era behandlingar hos oss kan ni välja att de kasseras eller så kan ni godkänna att de får användas för så kallad metodutveckling eller i enstaka fall till forskning. Ni kan inte, i Sverige, donera era embryon till andra par.