Individuell behandling

Vilken behandlingsform som är mest lämplig diskuteras i dialog med varje par så att vi tillsammans kommer fram till vad som är bäst för just er. Hänsyn tas till hur långvarig infertilitet ni har, vilken orsak som ligger bakom, och kvinnans ålder. För par där kvinnan är ung – under 30 år – finns i de flesta fall en god chans till graviditet under flera år framöver, medan kvinnor som närmar sig 40 har kort tid på sig. Äggåldern och äggreserven (antalet ägg som är tillgängliga) är av stor betydelse för möjligheten att lyckas med en behandling.

Individuell behandling innebär att alltid ta hänsyn till parets förutsättningar och önskemål då man väljer behandlingsmetod.

Hormonbehandling vid ägglossningsstörning

Har kvinnan glesa eller uteblivna ägglossningar så kan man hjälpa till med att, på olika sätt, stimulera ägglossningen. På så vis finns det goda chanser för paret att på ”egen hand” uppnå sin efterlängtade graviditet.

Ägglossning kan stimuleras genom tabletter Letrozol/Pergotime eller injektioner. Vanligtvis börjar man med tabletter för att övergå till injektioner om ägglossning eller graviditet uteblir under den första behandlingen. Under stimuleringen kontrolleras kvinnan med ultraljud tills dess att 1-2 större äggblåsor bildats och som sedan lossar spontant eller med hjälp av en ägglossningsspruta. Paret har då samlag hemma.

Man kan upprepa stimuleringarna flera gånger för att öka chansen att bli gravid. Om graviditet trots allt uteblir är IVF ett möjligt nästa steg.

Makeinsemination – AIH

Makeinsemination kan vara en lämplig behandling vid oförklarad barnlöshet eller om paret har svårt att genomföra samlag. Kvinnan hormonstimuleras för att framkalla ägglossning. Mannens spermaprov prepareras och förs in i livmodern med en tunn plastkateter dagen före ägglossningen. Vanligtvis görs 1-2 ultraljud innan det är dags för inseminationen.