Äggfrysning

Nedfrysning av obefruktade ägg är en av de senaste behandlingsmetoderna inom IVF.

Med så kallad ”vitrifikationsteknik” kan vi idag frysa ned kvinnors obefruktade ägg för framtida bruk. Det finns nu således möjligheter för kvinnor att senarelägga sin graviditet.

Flera barn födda efter äggfrysning

På Fertilitetscentrum i Göteborg är vi stolta över att vara den första IVF klinik i Sverige som framgångsrikt lyckats hjälpa par till sitt efterlängtade barn genom vitrifikation. Sedan 2011 har många kvinnor besökt oss för att få sina ägg frysförvarade. Du som har funderingar kring eller har önskemål om att få hjälp med nedfrysning av ägg är välkommen att höra av dig.

Vem kan önska frysa sina äggceller?

Möjligheten att frysa ned ägg innebär att vi idag kan hjälpa kvinnor och par som måste eller önskar senarelägga sin graviditet på ett helt nytt sätt. Det finns flera olika skäl:.

Medicinska skäl

•För kvinnor som drabbas av cancer, där behandlingen är skadlig för äggstockar och ägg

• För kvinnor som drabbas av annan medicinsk sjukdom där planerad medicinering eller operation på äggstockar riskerar att negativt påverka kvinnans äggreserv.

•Akut åtgärd i samband med IVF behandling såsom i de fall där inga spermier av olika skäl finns för befruktning av ägg.

•För par som genomgår IVF med etiska/moraliska aspekter på embryofrysning.

Sociala skäl

•För de kvinnor som önskar uppskjuta familjeplaneringen och barnafödandet av sociala skäl.

För mer information om äggfrysning är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-710 46 00 eller goteborg@fertilitetscentrum.se.

Bakgrund/Historik

Fertilitetscentrum i Göteborg har länge forskningsmässigt arbetat med att utveckla en säker metod för frysning och upptining av obefruktade äggceller (äggfrysning). Detta med förhoppningen om att kunna bevara/förlänga kvinnors fruktsamhet.

Metoden att frysa mänskliga embryon har länge varit känd och är väl utvecklad och beprövad. Den ger möjlighet att frysbevara embryon från IVF-behandlingar. Däremot är nedfrysningen av äggceller en mer invecklad process. Äggcellen är mycket stor och den genetiska informationen i mogna äggcellen är ”skörare” än i embryon. Forskningen har dock nått så långt att nedfrysning av äggceller idag erbjuds på många kliniker runt om i världen.

Arbetet med att utveckla och förbättra äggcellernas nedfrysnings-, upptinings- och befruktningsteknologi har hela tiden gått framåt. Man konstaterade tidigt att nedfrysta äggceller överlevde upptining, men befruktningssiffrorna var mycket låga därför att spermierna hade problem med att tränga igenom äggcellens yttre hölje. Mikroinjektion av spermier (ICSI) som är den metod man använder vid behandling av manlig ofruktsamhet, har till stor del löst problemet med den låga befruktningen. Den nyaste tekniken för nedfrysning av äggceller, nämligen vitrifikation, har gett goda resultat och gör det möjligt att frysa ned äggceller både effektivare och säkrare.

En av faktorerna som kan påverka äggcellernas förmåga att överleva är det vatten som finns i äggcellerna, som när det fryses bildar iskristaller och skadar cellstrukturen. Eftersom äggcellen är människans största cell är den därför också allra svårast att frysa, men med vitrifikation överlever nu över 85 % av äggcellerna nedfrysning och upptining och en procentuellt stor andel av dessa äggceller har därefter också förmåga att befruktas.

Vitrifikationsmetoden är en snabb tvåstegsprocess. Det första steget är ”dehydrering”, då vätskan dras ur cellerna. Det andra steget förvandlar cellerna från flytande form till fast form. Detta steg sker på ett ögonblick och i denna process förhindras skadliga iskristaller att bildas.