Blanketter

Här finner du ett antal blanketter som du och din partner kan behöva fylla i. Blanketterna kan skrivas ut, fyllas i, skannas och mailas till oss på goteborg@fertilitetscentrum.se

Inför provrörsbefruktning (IVF) / insemination (AIH)
Samtycke ska skrivas under och lämnas/skickas till Fertilitetscentrum inför första IVF/AIH-försök

Inför tining och återföring av frysförvarade embryon
Samtyckesblanketten nedan kan skrivas ut och tas med till Fertilitetscentrum för signering.
Obs! Legitimation skall uppvisas vid signering
Samtycket gäller bara ett försök

Inför insemination med donerade spermier
Samtycke – Elektronisk signering

Efter födsel
Vänligen fyll i denna rapport efter förlossningen.