Resultat

Fertilitetscentrum kan de senaste tre åren visa på fortsatt högklassiga behandlingsresultat. Bidragande orsaker är ett ständigt pågående utvecklings- och kvalitetsarbete.

Eftersom resultaten är så beroende av kvinnan ålder väljer vi att dela upp redovisningen i tre åldersgrupper.

I 50- 60 % av våra behandlingscykler kan embryon frysförvaras och användas längre fram. Ett frysåterförande är enklare för kvinnan. Om hon har regelbunden mens och ägglossning görs återförandet i naturlig menscykel utan hormonstimulering.

Våra frysresultat redovisas i separata tabeller. Resultaten är jämförbara med färska stimulerade cykler.