Blanketter

 

Inför det första besöket på Fertilitetscentrum ska du och din partner ta med dig en hälsodeklaration.

Samtycke ska skrivas under och lämnas till Fertilitetscentrum inför första IVF/AIH-försöket.

Samtycke ska också skrivas under och lämnas till Fertilitetscentrum inför frysåterföring.

Samtycke ska skrivas under och lämnas till Fertilitetscentrum inför äggfrys.

Vänligen fyll i denna blankett efter förlossningen.

Om din behandling ska ske genom bruttolöneavdrag ska överenskommelsen med arbetsgivaren fyllas i och lämnas innan behandling påbörjas.