Information angående Zikavirus

12 mars 2017

Sedan 2015 sprids Zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits.

Folkhälsomyndighetens hemsida finns all information du behöver om Zikaviruset om du är eller planerar att bli gravid.

Tillbaka