Forskning och utveckling

Lika viktigt som stora forskningsprojekt är att ständigt ha en rad utvecklingsarbeten på laboratoriet. På så sätt ser vi till att metodmässigt ligga i absolut framkant. Detta i kombination med erfaren och välutbildad personal ger oss goda möjligheter att hjälpa våra par att nå sin efterlängtade graviditet.

Målsättningen med våra forskningsprojekt är att förbättra graviditetsresultaten, minska biverkningar och komplikationer samt att förenkla behandlingsrutinerna för våra patienter.

Med forskningsbolaget IVF Research Sweden AB som bildades 2010 inom koncernen kommer forskningen att samordnas mellan våra kliniker och underlättas ytterligare vilket kommer våra patienter tillgodo.