Pågående studier

PGS-studien

Internationella forskningsresultat inom genetik har visat att kromosomanalys av embryon kan öka chansen för graviditet i vissa patientgrupper. Vi har startat en studie som vi önskar rekrytera patienter till. Studien går ut på att se om kromosomanalys av embryon (PGS) ökar möjligheterna att bli gravid. Rätt antal kromosomer i embryonas celler är viktig för embryots utveckling samt för en normal graviditet. I studien kommer två grupper att jämföras, en grupp patienter vars embryon genomgått kromosomanalysen och en grupp som inte genomgått analysen.

Studien riktar sig till par

• som har gjort minst två fullständiga IVF försök med ET av färska embryon utan att få barn
• där vi sannolikt får ut 8-10 (eller fler) ägg vid ägguttag
• där ett eller flera embryon har kunnat frysförvaras vid minst en av de två IVF behandlingarna
• där ejakulerade spermier används
• där kvinnan är 42 år eller yngre

Välkomna att höra av er till Birgitta Attebo eller Kerstin Edvardsson för mer information!

Ni når oss på goteborg@fertilitetscentrum.se  eller telefon 031-7104604.

Läs mer om IVF Sveriges pågående forskning här.