Insemination med donerade spermier

Insemination med donerade spermier

Behandling med donerade spermier kan antingen göras via insemination (AID) eller provrörsbefruktning (IVF).

Förutsättningarna är som inför all annan typ av assisterad befruktning. Kvinna som är ensamstående eller i parrelation kan genomgå behandling. Ett par skall vara gifta eller sambo och leva i en stabil relation.

Utredning

En fertilitetsutredning av den, som önskar bli gravid, skall göras innan behandling. Utredningen innefattar läkarbesök med sjukdomshistorik, gynekologisk undersökning med ultraljud, provtagning (hormoner och infektionsscreening) samt ev en undersökning av äggledarna.  Kvinnan skall inte ha några sjukdomar som innebär att graviditet är olämplig, hon bör inte heller vara 40 år fyllda vid tidpunkt för insemination. Är kvinnan över 38 år kan IVF med donerade spermier rekommenderas. Individuell läkarbedömning görs alltid.

BMI skall vara under 35 (hos den som skall bära graviditeten), normalt BMI rekommenderas dock för kvinnans och barnets hälsa.

En partner bör också vara frisk, läkarsamtal med sjukdomshistoria och ev läkarundersökning ingår. Infektionsscreening kontrolleras på båda i ett par.

Vid donationsbehandling måste en psykosocial bedömning göras enligt lag, den görs ofta med hjälp av en beteendevetare. Gäller både ensamstående och par. Två (2) samtal hos vår beteendevetare är därför obligatoriskt. Syftet med utredningen är att bedöma kvinnans/parets lämplighet som föräldrar. Ansvarig läkare gör en sammanfattande bedömning.

Donatorn

Kliniken använder spermier från en spermabank i Köpenhamn.

För att kunna donera spermier måste donatorn vara frisk, mellan 20-45 år och inte vara bärare av några kända ärftliga sjukdomar. Donatorn måste även ha en altruistisk inställning till donationen d.v.s. vara osjälvisk och inte se till egennytta.

Donatorn träffar både läkare och beteendevetare för utredning och bedömning. Prov tas för att utesluta smittsamma sjukdomar. När mannen blir godkänd som donator lämnar han upprepade spermaprover för nedfrysning.

Donatorn är anonym för kvinnan/paret och kvinnan/paret är anonyma för donatorn. Barn som kommer till genom donation har dock rätt att, vid tillräcklig mognad, ta reda på donatorns identitet. Donatorn har varken skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet.

Uppgifter om donatorn sparas i minst 70 år.

Matchning

Enligt lagen väljer läkaren ut en donator. I regel matchas donatorns ögonfärg, hårfärg, hudfärg och kroppsbyggnad med kvinnan som skall bära graviditeten. Om det är ett par som gör behandlingen tillsammans matchas donatorn mot den blivande föräldern som inte skall bära barnet under graviditeten. På så sätt får barnet förutsättningar att likna båda sina föräldrar.

Behandling

Vid spermiedonation använder man spermier som varit frysta i minst sex månader, för att säkerställa att spermierna är smittfria från vissa virus. Spermier tinas och behandlingen sker genom insemination i anslutning till ägglossning i normal menstruationscykel eller i hormonbehandlad cykel. Behandlingen individualiseras efter kvinnans egna förutsättningar.

För IVF-behandling med donerade spermier rekommenderar vi att ni tar kontakt med någon av våra systerkliniker i Oslo eller i Umeå.

IVF-klinikken Oslo
Hemsida: www.ivfklinikken.no
Telefon: +46 23204400
Mail: post@ivfoslo.nhn.no

IVF-kliniken Umeå
Hemsida: www.ivfkliniken.se/umea
Telefon: 090-7859159
Mail: umea@ivfkliniken.se