IVF-laboratoriet

Fertilitetscentrum Stockholm strävar kontinuerligt efter att ligga i teknikens framkant inom assisterad reproduktiv teknologi för att ge våra patienter de bästa förutsättningar att lyckas.

IVF-laboratoriet är klinikens ”hjärta”. Här sammanförs levande celler, dvs ägg och spermier till embryon, som måste få bästa miljö och omvårdnad under en kritisk period av utvecklingen. I laboratoriet är vårt främsta mål att embryona odlas i bästa fysiologiska miljö. Ett exempel på detta är användningen av senaste teknikinkubatorer som ger låg syrgashalt vilket är viktigt för att erhålla god embryoutveckling.

Fertilitetscentrum Stockholm var bland de första klinikerna i Sverige att införa vitrifikationsteknik (förglasning). Vi har framgång med blastocystvitrifikation och vi fortsätter att förbättra våra metoder.