Bedömning av befruktning

En normal befruktning inträffar vanligen samma dag som insemineringen/injektionen av spermier sker.

På morgonen dagen efter ägguttag kontrolleras om äggen är befruktade. Vid en normal befruktning kan man se två runda uppklarningar i ägget, så kallade förkärnor. När ägget är obefruktat ser man inte några kärnor. Ibland händer det att fler än två förkärnor bildas. Dessa ägg är onormalt befruktade och kan inte användas.

Senare samma dag smälter de två förkärnorna samman och första celldelningen sker. Under dagarna som följer fortsätter embryot att dela sig vidare.