Befruktningsmetoder

Det finns två olika metoder för att befrukta ägg vid IVF-behandling. Om mannen har ett bra antal spermier med god rörlighet görs standard IVF. Vid nedsatt spermiekvalitet utförs mikroinjektion.

Standard IVF

Äggen läggs i en skål där spermierna av egen kraft befruktar äggen. Skålen förvaras över natten i en inkubator. Spermien ska av egen kraft ta sig in i ägget.

Mikroinjektion (ICSI)

ICSI är en förkortning av ”intracytoplasmatisk spermieinjektion” och betyder att spermien med en tunn nål förs direkt in i ägget. Ägget måste förberedas innan ICSI kan utföras. Näringscellerna kring ägget tas bort genom att tillföra ett enzym.

ICSI utförs i mikroskop som är försett med hållare för tunna pipetter, en för att hålla ägget och en för att injicera med. För att kunna utföra de små rörelserna som krävs, kontrolleras pipetterna med joy-sticks. Efter injektionen förs äggen över till droppar med näringslösning och förvaras i en inkubator.