Embryobedömning

Bedömning av varje enskilt embryo är en viktig del av IVF-behandlingen. Vi lägger mycket tid på denna del av behandlingen. Målet är att välja det embryo som ger bäst möjlighet till graviditet för paret, oberoende av dag för återförande. Övriga embryon odlas oftast vidare och frysförvaras om optimal embryoutveckling har skett. Genom att befruktade ägg får chansen att utvecklas i upp till sex dagar så maximerar vi chansen till graviditet för varje ägguttag.

Embryoåterförande (ET)

De flesta par får embryoåterförande dag 2 eller dag 3 efter ägguttag. Vid återförandet för läkaren in en tunn kateter (ledare) i livmoderhalskanalen. Embryologen suger upp embryot i en ännu tunnare kateter som, via ledaren, förs in i livmodern. Före återförandet kan paret se sitt embryo på en TV-skärm.