Frysförvaring av embryo

Vid många behandlingar utvecklas flera embryon med god kvalitet. Övertaliga embryon kan frysas in och användas vid behandling i framtiden. Enligt lag får embryon frysförvaras i högst fem år från den dag de fryses ned.

Vitrifikation

Embryon och obefruktade äggnedfryses genom en teknik som kallas vitrifikation, vilket innebär att själva frysningen sker ultrasnabbt. Inför vitrifikationen förbereds embryot (blastocysten) genom att det görs ett litet hål i äggskalet så att man lättare kan skydda cellerna vid den snabba nedfrysningen. Blastocysten skyddas genom att iskristallbildning hindras i fryssteget vilket leder till ett glasliknande tillstånd, dvs vitrifikation. Strået i vilket embryot nedfryses i, förs ner i en tank med flytande kväve (-196°C) för förvaring.

Vitrifikation av blastocyster och ägg är numera en välbeprövad metod.