Hormonanalyser

På vårt laboratorium görs analys av diverse hormoner som ett led i utredningen. Med hjälp av hormonanalyser kan också behandlingen med assisterad befruktning övervakas.