Labmiljö

För att uppnå en ren miljö, har vi ett speciellt ventilationssystem och renrum samt slussar in till laboratoriet.

Ägg, spermier och embryon förvaras och odlas i inkubatorer där pH, fuktighet, gashalt och temperatur ska efterlikna kroppens egna förhållanden. Inkubatorerna kontrolleras regelbundet och dokumenteras i vårt kvalitetssystem. Allt arbete med ägg och embryon sker på värmeplattor i sterilbänk.