Miljö

Miljödiplom

Diplom utfärdat till leverantör som aktivt arbetar för ständiga förbättringar inom miljöområdet. Leverantören uppfyller de kriterier för Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning anger i enkäten för miljödiplomering.