Ofrivillig barnlöshet

Ungefär en tredjedel av ofrivillig barnlöshet beror på manlig faktor respektive kvinnlig faktor. För en lika stor grupp blir diagnosen oförklarad infertilitet.

För att kunna erbjuda bästa individuella behandling – både medicinskt och psykologiskt – genomgår du och din partner därför först en fertilitetsutredning med analys av bl a äggreserv och spermier. Efter utredningen konsulterar en av våra läkare er om den mest lämpliga behandlingen utifrån givna förutsättningar.

Oavsett behandlingsform bör du och din partner vara medveten om att en tålamodskrävande och känslomässig process inleds. Vi lägger stor vikt vid att vara lyhörda och finnas till hands med stöd och omtanke redan från start. I den lugna och behagliga miljön möter du och din partner därför alltid kunnig och förstående personal som står redo att dela med sig av sitt engagemang, tålamod och stora kunskap. Ett tryggt och mänskligt bemötande är nyckeln till en lyckad behandling.

Det kan vara bra att sätta sig in i behandlingsprocessen från start genom att läsa mer om behandlingen steg för steg och få svar på några av de vanligaste frågorna. Din barnmorska och läkare kommer naturligtvis också att ge dig information och svar på frågor.