Konsultation

Varje par med oönskad barnlöshet är unikt och måste behandlas individuellt. Vår uppgift är att förstå hur parets situation ser ut och vid en konsultation rekommendera den mest lämpliga behandlingsformen. I vissa fall kan läkaren också avråda från behandling.

På Fertilitetscentrum Stockholm genomför vi fertilitetsutredningar som också omfattar rådgivning i valet av behandlingsmetod. Men även par som redan gjort en utredning och som behöver råd vid val av behandlingsmetod och par som önskar en second opinion kan vända sig till oss.

IVF är en beprövad metod vid oönskad barnlöshet. Ibland kan läkaren också rekommendera hormonstimulering eller partnerinsemination som ett första steg för det enskilda paret.

Hormonstimulering vid störd ägglossning

Vissa kvinnor har mycket glesa eller uteblivna menstruationer och ägglossningar. Det innebär att det kan vara svårare att bli gravid då det kanske inte finns så många tillfällen under ett år som det lossnar ett ägg.

Har kvinnan glesa eller uteblivna ägglossningar men fortfarande är i en ålder då det finns befruktningsdugliga ägg kvar så kan man hjälpa till med att, på olika sätt, stimulera ägglossningen. På så vis finns det goda chanser för paret att på ”egen hand” uppnå sin efterlängtade graviditet.

Ägglossning kan stimuleras genom tabletter eller injektioner. Vanligtvis börjar man med tabletter för att eventuellt övergå till injektioner om ägglossning uteblir. Under stimuleringen kontrolleras kvinnan med antal ultraljud tills det att 1-2 större äggblåsor bildats och som sedan lossar spontant eller med hjälp av en ägglossningsspruta. Paret har då samlag hemma.

Man kan upprepa stimuleringarna flera gånger för att öka möjligheten att bli gravid. Om gravidetet trots allt uteblir är IVF ett möjligt nästa steg.

Makeinsemination – AIH

Hos en del par kan det vara aktuellt med makeinsemination innan man bestämmer sig för en IVF-behandling. Insemination är dock sällan att rekommendera om man har försökt att få barn länge.

Vid en insemination får mannen lämna ett spermaprov som prepareras så att man får ett koncentrat av de bästa spermierna. Dessa förs sedan in i livmodern med en tunn, mjuk plastkateter så att spermierna finns på plats när ägget lossnar. Ingreppet tar ca 5 minuter.

Insemination kan göras i kvinnans naturliga cykel eller under en hormonstimulerad cykel då kvinnan stimuleras med tabletter eller injektioner med målet att få 1-2 större äggblåsor. Vanligtvis görs 1-2 ultraljud innan det är dags för inseminationen.