Stödjande samtal

Det är krävande att genomgå provrörsbefruktning. Inte sällan innebär det att leva i en känslomässig berg- och dalbana där besvikelser och förhoppningar avlöser varandra. Dessutom är det inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig; ni ställs inför någonting som ni själva inte har så stora möjligheter att påverka, framtiden känns osäker och det är svårt att planera. Vid samtal efter behandling som inte lett till graviditet önskar ganska många par återuppta försöken så snabbt som möjligt. Det kan dock vara betydelsefullt med en period av vila för att både kropp och psyke ska få hämta nya krafter. Men även om en behandling medför graviditet kan det finnas behov av stöd. Personalen på kliniken är van att bemöta par i liknande situationer som er såväl före, under som efter behandlingen. Ibland kan det vara bra att träffa en psykoterapeut och få hjälp att formulera och bearbeta känslor och tankar, antingen tillsammans eller var och en för sig. Försök känna förhoppning: vi lever i en tid där saker vi tidigare betraktade som omöjliga nu faktiskt går att genomföra. Utvecklingen går framåt och IVF som metod blir alltmer lyckosam. Vi har glädjen att samarbeta med två mycket erfarna psykoterapeuter. Ett stödsamtal ingår i kostnaden för er fertilitetsbehandling. Ni kan gå enskilt eller tillsammans utifrån ert behov. Önskar du/ni flera samtal får ni själva stå för den kostnaden. Du/ni bokar tiden själva hos Annika Mörner eller Magnus Sjöström. Samtalet hålls på deras respektive mottagning. Uppge vid bokning att du/ni går i behandling hos oss på Fertilitetscentrum.

Kontaktuppgift:

Charlotte af Ekenstam (Föräldraledig from 2017-09-27) Leg. psykolog Mottagning på Upplandsgatan 26 0763-274179

Annika Mörner Leg. psykolog och leg. psykoterapeut Upplandsgatan 49 Stockholm annika.morner@gmail.com 073-7086978

Magnus Sjöström Socionom och leg. psykoterapeut Bastugatan 14B Stockholm http://www.kairos-psykoterapi.com 0709-855153