Om oss

Fertilitetscentrum Stockholm har lång erfarenhet av fertilitetsutredningar och IVF (provrörsbefruktning) och genomför ca 800 behandlingar av ofrivilligt barnlösa par per år, både privata patienter och patienter remitterade av landstinget.

Vår ambition är att du och din partner ska känna trygghet under hela processen, både vad gäller det medicinska och det personliga omhändertagandet.

Fertilitetscentrum är del av IVF Sverige

Fertilitetscentrum Stockholm ingår idag tillsammans med 8 andra kliniker i IVF Sverige AB som är marknadsledande i Norden. Det ger oss resurser och möjligheter till både kompetensutveckling och löpande kompetensutbyte med våra syskonkliniker för att ligga i absolut framkant. En viktig roll spelar här också forskningsbolaget IVF Research Sweden som ingår i koncernen och som samordnar och koordinerar forskningsinsatser mellan klinikerna.

Välkommen att kontakta oss för mer information!