IVF Sverige AB

Fertilitetscentrum Stockholm är tillsammans med Fertilitetcentrum Göteborg en del av IVF Sverige AB. I koncernen ingår även IVF-kliniken som är verksam i Stockholm, Malmö, Umeå och Falun. 2011 bytte företaget namn från IVF-kliniken Stockholm AB till det mer rättvisande namnet IVF Sverige AB.

IVF Sverige är idag marknadsledande inom provrörsbefruktning i Norden och grundades 2000 av med dr Steffan Lundberg och docent Håkan Wramsby under namnet IVF-kliniken Stockholm för att öka tillgängligheten till provrörsbefruktning inom Stockholmsområdet. Sedan dess har verksamheten vuxit genom såväl egna kliniker som distansstimulerande gynekologer för att göra IVF så tillgängligt som möjligt i Sverige.

Inom koncernen läggs också stor vikt vid att kvalitetssäkra nya processer och behandlingsmetoder för att göra de senaste beprövade IVF-metoderna tillgängliga för så många som möjligt i syfte att öka parets graviditetschanser och förenkla behandlingsprocessen.

IVF Sverige genomför idag ca 6 000 IVF-behandlingar per år på tillhörande kliniker vilket motsvarar ca 40 % av den totala IVF-marknaden i Sverige. Verksamheten bedrivs i privat regi men har även avtal med flera landsting som remitterar ofrivilligt barnlösa par till våra kliniker runt om i landet. Vid IVF-kliniken i Umeå kan vi dessutom, som  enda privata klinik i Sverige, erbjuda ett donationsprogram.

2008 grundades forskningsbolaget IVF Research Sweden för att samordna och initiera forskningsprojekt och därmed främja utvecklingen av IVF inom Sverige, både vad gäller resultat och behandlingsprocess.