Kvalitet skapar resultat

Kvalitet är ledstjärnan för allt arbete på Fertilitetscentrum Stockholm. Vi vet att med kvalitet och aktivt förbättringsarbete når vi våra högt ställda mål och kan motsvara våra patienters förväntningar.

Kvalitetsstandard

Vi har valt att arbeta med ISO-standarder som är internationellt accepterade. Fertilitetscentrum Stockholm är certifierad enligt ISO 9001-2008. Med regelbundna revisioner, interna och externa, har vi alltid kvalitet i fokus. Vi finns med i ett gemensamt certifikat tillsammans med Fertilitetscentrum Göteborg, IVF-kliniken Stockholm, IVF-kliniken CuraÖresund i Malmö, IVF-kliniken Umeå och IVF-kliniken Falun som ingår i koncernen IVF Sverige.

Vår kvalitetspolicy

Vi vill erbjuda en varm och välkomnande miljö ¨på våra kliniker där hela IVF-teamet är av betydelse. Vården skall bygga på kunskap, trygghet, integritet och omtanke.

Patientfokus

 • Våra patienter  och par blir väl omhändertagna före, under och efter behandling av kunnig och engagerad personal.
 • Våra patienter och par blir väl informerade och känner sig delaktiga i beslut rörande deras behandling.

Hög medicinsk kvalitet  och säkerhet

 • Vi erbjuder individuellt anpassad behandling med hänsyn till parets medicinska förutsättningar, tillgängliga tekniker och gällande lagstiftning.
 • Vi erbjuder beprövade behandlingar inom IVF och utvärderar nya tekniker i egna studier och forskningsprogram.

Arbetstillfredsställelse och kompetens

 • Vi ska erbjuda en god och stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas efter sina individuella förutsättningar.

Ständiga förbättringar

 • Vi åtar oss att uppfylla krav från föreskrivande myndigheter, kraven i ISO 9001 och för ackrediterande lab. ISO 15189 samt övriga externa och interna krav som kan ställas på vår verksamhet.
 • Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt kvalitetsledningssystem.

Förbättringsprocessen

Vi arbetar för att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemets effektivitet och utfall med hjälp av:

 • Kvalitetspolicy
 • Mål och aktivitetsplaner
 • Statistik
 • Patient-* och personalenkäter
 • Behandling av händelserapporter
 • Resultat från interna och externa revisioner
 • Förbättringsförslag från personal och andra

* Patientnöjdhet mäts med en enkät, KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv). KUPP är idag en väl etablerad och vetenskapligt utvärderad metod för att värdera patienttillfredsställelse, och har lanserats inom svensk sjukvård av Vårdförbundet.

Våra kärnvärden är valda med omsorg

Vår kvalitetspolicy är baserad på våra kärnvärden:

Kvalitet

Kvalitetstänkande i allt vi gör är nyckeln till framgångsrik IVF. Metoderna vi använder är beprövade och evidensbaserade.

Patientfokus

Vi värnar om parets helhetsupplevelse av en IVF-behandling. Vår medicinska specialistkompetens tillsammans med vår dedikerade omsorg för paret ska skapa tillit inför, under och efter behandlingsprocessen.

Målet är att paren/uppdragsgivarna blir nöjda med den vård som ges vid kliniken och att vi gärna överträffar deras förväntningar. Vårt bemötande och vår tillgänglighet är nyckeln till detta.

Nöjda patienter är våra viktigaste ambassadörer.

Arbetstillfredsställelse

Som kunskapsföretag är personalens kompetens och engagemang vår viktigaste resurs för förverkligandet av företagets visioner och mål. Med kunniga och motiverade medarbetare blir vårt företag livskraftigt och framgångsrikt. Vi vet att löpande kompetensutveckling, möjligheter till forskning och en trygg arbetsgemenskap skapar arbetsglädje och motivation.

Vår personal ska känna stolthet över att arbeta på Fertilitetscentrum.

Resultat

Vårt högkvalitativa laboratorium – hjärtat i vår verksamhet – tillsammans med alla medarbetares kompetens och professionalitet leder till mycket goda resultat.