Vår personal

Framgångsrik provrörsbefruktning bygger på ett ömsesidigt samspel mellan läkare, embryologer och barnmorskor/sjuksköterskor. Genom lagarbete kvalitetssäkras behandlingsprocessen och all samlad kompetens nyttjas för att hitta bästa behandling för det individuella paret.

 • Camilla.200*122

  Camilla Stenfelt

  Verksamhetschef
  Spec. i Obstetrik & Gynekologi
  Camilla har mångårig erfarenhet från Reproduktionsmedicin, senast från KS Fertilitetsenheten med ansvar för bl a spermiedonations-verksamheten. Hon har även arbetat som distansstimulerande gynekolog från Kvinnokliniken på Visby Lasarett.

 • 00001258-5

  My Wårhagen (föräldraledig)

  Spec. i Obstetrik & Gynekologi
  My har
   tidigare arbetat på
  Reproduktionscentrum på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, och kommer närmast från Nyköpings Kvinnoklinik, där hon har haft hand om distansstimuleringar. My arbetar även på Ungdomsmottagning en dag i veckan.

 • Åsa2-200122

  Åsa Rylander

  Spec. i Obstetrik & Gynekologi

  Har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus, Ultragyn och har framförallt mångårig erfarenhet av reproduktionsmedicin både från Sophiahemmet och IVF-kliniken Stockholm.

 • Katarina Haapaniemi Kouru

  Spec. i gynekologi och obstetrik. Har mångårig erfarenhet av reproduktionsmedicin, senast från Karolinska Universitetssjukhuset för hon bland annat var ansvarig för PGD-verksamheten. Hon disputerade mars 2015 i  ämnet Preimplantation genetic diagnosis – evaluation of results and experiences.

 • Cina.docx

  Cina Nyberg (tjänstledig)

  Spec. i Obstetrik och Gynekologi
  Cina har arbetat på Regionsjukhuset Gävle som överläkare framförallt inom gynekologisk kirurgi och fertilitet. Hon har även varit verksam på IVF- kliniken Falun. Cina är tjänstledig till sommaren 2017 för att arbeta som medicinskt ledningsansvarig på IVF-kliniken Stockholm.

 • _MG_8421-kopia1

  Lena Ydenius

  Specialistbarnmorska
  Lena  har varit barnmorska sedan 1991 och har tidagare bl.a. arbetat på Karolinska med fertilitetsbehandlingar. Där har Lena arbetat med ultraljud, inseminationer och frysåterföringar. Lena ESHRE-certifierades 2016 som barnmorska inom IVF.

 • _MG_8231

  Annicka Skärbo

  Barnmorska
  Annicka har varit barnmorska sedan 1995 och har tidigare arbetat inom mödravård, BB, gyn- och förlossning.

 • _MG_5699-2

  Kristina Beijbom

  Barnmorska
  Kristina är barnmorska sedan 2006, senast på Kvinnokliniken på Södersjukhuset. Kristina nås på mail och telefon såväl före som under behandling. Kristina ESHRE-certifierades 2016 som barnmorska inom IVF.

 • _MG_6373-3

  Harriet Hasselhuhn

  Barnmorska
  Harriet har varit barnmorska sedan 1979 och arbetat på förlossning, MVC och BB på KI samt som omvårdnads-ansvarig på gyn.kliniken. Harriets omsorg möter du både före och under behandling.

 • Nanna Allberg

  Barnmorska
  Nanna är barnmorska och har tidigare arbetat på förlossningen på Karolinska universitetssjukhuset. Nannas omsorg möter du både i telefon samt före och under behandling.

 • Linn

  Linn Sjöstedt Dahl

  Barnmorska
  Linn bestämde sig som 7-åring för att bli barnmorska och sommaren 2010 infriades drömmen. Har arbetat med förlossning och BB-vård på Södersjukhuset samt som sjuksköterska på gynavdelning och gynakut.

 • Lisa

  Lisa Wetterhall

  Barnmorska
  Lisa har varit barnmorska sedan 2001 och har tidigare arbetat på förlossning och inom mödravård. Lisas omvårdnad möter du före och under behandling.

   

 • _MG_5567-2

  Catarina Wallin

  Barnmorska
  Catarina har arbetat inom gynekologi i många år. Catarinas omsorg möter du både före och under behandling.

 • _MG_5084-2

  Susanna Apter

  Cert. Senior Klinisk Embryolog ESHRE
  Susanna är klinikens laboratoriechef. Susanna har tidigare jobbat på IVF-kliniker i både Sverige och Finland som embryolog, kvalitetssamordnare och internrevisor.

 • _MG_5251-2

  Karin Berg

  Embryolog
  Karin är biomedicinsk analytiker sedan år 2000 och har arbetat med mikrobiologi både inom sjukvården och industrin.

 • Minna Syrjälä

  Embryolog

 • _MG_5649-2

  Paula Borg

  Embryolog
  Paula är civilingenjör i bioteknik och har också en licentiatexamen inom utvecklingsbiologi.

 • _MG_5905-5

  Jens Winerdal

  Cert. Senior Klinisk Embryolog
  ESHRE
  Jens är MSc i biomedicin och har mångårig IVF erfarenhet från Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset.

 • Signy

  Signý Hersisdóttir (föräldraledig)

  Embryolog
  Signý har en examen i klinisk embryologi från Monash University i Australien.

 • Lisa Sjöwall

  Lisa är molekylbiolog och har i mer än 10 år jobbat som embryolog/forsningstekniker på Kliniskt Forskningscentrum på Karolinska Institutet i Huddinge.

 • _MG_8186-4

  Nani Tuncay

  Undersköterska
  Nani har arbetat som undersköterska under många år. Hon har tidigare arbetat inom ortopedi. Nani möter du framförallt i receptionen.

 • Marie JPEG

  Marie Biskop

  Undersköterska 
  Marie har jobbat som undersköterska sedan 1995. Har alltid gillat att arbeta med människor och att ha patienten i fokus.