Vision och målsättning

Den bästa belöning vi på Fertilitetscentrum kan få är att lyckas hjälpa paren som kommer till oss att få sitt efterlängtade barn. Vår vision är därför att ligga i absolut framkant vad gäller att erbjuda ofrivilligt barnlösa par de senaste IVF-tekniker och därmed öka parets möjligheter till graviditet. Men vi är också kritiska i vårt erbjudande. En ny metod som görs tillgänglig måste först vara framgångsrikt beprövad i vårt eget laboratorium.

Idag blir ca 35 % av kvinnor yngre än 38 år gravida vid deras första IVF-behandling efter embryoåterföring på Fertilitetscentrum och två av tre par får ett barn inom ramen för tre försök. Naturligtvis sträver vi hela tiden efter att förbättra resultaten genom ett noggrant dagligt kvalitetsarbete.

En del av vår vision är också att varje par ska känna trygghet hos oss när det gäller det psykologiska omhändertagandet. De som arbetar hos oss är väl medvetna om att det kan vara påfrestande att genomgå en IVF-behandling. Vi sätter därför alltid paret i fokus och att paren även upplever det visar vår patientundersökning KUPP. Respektfullt bemötande, bra information, bästa möjliga omvårdnad samt engagerad personal är några faktorer som anses ha stor betydelse vid en IVF-behandling och som våra par i behandling är mycket nöjda med.