Äggfrysning

Nedfrysning av obefruktade ägg är en av de senaste behandlingsmetoderna inom IVF.

Vi kan idag frysa ned kvinnors obefruktade ägg för framtida bruk. Det finns nu således möjligheter för kvinnor att kunna bevara/förlänga sin fertilitet.

Flera barn födda efter äggfrysning

Fertilitetscentrum i Göteborg är den första IVF kliniken i Sverige som framgångsrikt lyckats hjälpa par till sitt efterlängtade barn genom äggfrysning. Sedan 2011 har många kvinnor besökt Fertilitetscentrum i Göteborg för att få sina ägg frysförvarade. Nu kan du som har funderingar kring eller har önskemål om att få hjälp med nedfrysning av ägg även höra av dig till oss på Fertilitetscentrum i Stockholm på telefon 08-58612000 eller stockholm@fertilitetscentrum.se

Vem kan önska frysa sina äggceller?

Möjligheten att frysa ned ägg innebär att vi idag kan hjälpa kvinnor och par som måste eller önskar senarelägga sin graviditet på ett helt nytt sätt. Det finns flera orsaker till att bevara obefruktade ägg med hjälp av nedfrysning.

  • Om det finns en ökad risk att komma i tidigt klimakterie, exempelvis till följd av behandling av cancer eller annan sjukdom.
  • För att kvinnan måste genomgå behandling medicinskt eller kirurgiskt som får till följd att hon måste senarelägga barnafödandet fler år.
  • Om kvinnan befinner sig i en social situation där en graviditet inte är möjlig, men gärna vill ha barn i framtiden.

Bakgrund/Historik

Metoden att frysa mänskliga embryon har länge varit känd och är väl utvecklad och beprövad. Den ger möjlighet att frysbevara embryon från IVF-behandlingar. Däremot är nedfrysningen av äggceller en mer invecklad process. Äggcellen är mycket stor och den genetiska informationen i mogna äggcellen är ”skörare” än i embryon. Forskningen har dock nått så långt att nedfrysning av äggceller idag erbjuds på många kliniker runt om i världen.

Arbetet med att utveckla och förbättra äggcellernas nedfrysnings-, upptinings- och befruktningsteknologi har hela tiden gått framåt. Man konstaterade tidigt att nedfrysta äggceller överlevde upptining, men befruktningssiffrorna var mycket låga därför att spermierna hade problem med att tränga igenom äggcellens yttre hölje. Mikroinjektion av spermier (ICSI) som är den metod man använder vid behandling av manlig ofruktsamhet, har till stor del löst problemet med den låga befruktningen. Den nyaste tekniken för nedfrysning av äggceller, nämligen vitrofikation, har gett goda resultat och gör det möjligt att frysa ned äggceller både effektivare och säkrare.

En av faktorerna som kan påverka äggcellernas förmåga att överleva är det vatten som finns i äggcellerna, som när det fryses bildar iskristaller och skadar cellstrukturen. Eftersom äggcellen är människans största cell är den därför också allra svårast att frysa, men med vitrifikation överlever nu över 85% av äggcellerna nedfrysning och upptining och en procentuellt stor andel av dessa äggceller har därefter också förmåga att befruktas.

Vitrifikationsmetoden är en snabb tvåstegsprocess. Det första steget är ”dehydrering”, då vätskan dras ur cellerna. Det andra steget förvandlar cellerna från flytande form till fast form. Detta steg sker på ett ögonblick och i denna process förhindras skadliga iskristaller att bildas.