Priser

Från den 1 oktober 2016 har vi avtal med Stockholms Läns Landsting för fertilitetsutredningar vilket innebär att det inte krävs remiss för att göra en fertilitetsutredning hos oss och att vanlig besöksavgift gäller (boende i Stockholms Läns Landsting). Från och med den 1 januari 2017 kan vi också via vårdvalet i Stockholms läns landsting erbjuda IVF-behandling till vanlig patientavgift (boende i Stockholms Läns Landsting, remiss krävs).

För dig/er som inte är berättigade till landstingssubventionerad behandling gäller priser enligt prislista. Rådfråga oss gärna.

Arbetsgivaren har rätt att bekosta sjukvård som inte är offentligt finansierad. Enligt överenskommelse med arbetsgivaren kan bruttolöneavdrag göras och du/ni kan spara 30-55 % av kostnaden. Läs mer under rubriken bruttolöneavdrag.

Läkemedels kostnader på apotek ingår ej i behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften maximalt 2200 kr per 12 månaders period.

Vid egendonation av ägg (äggfrys) gäller ej högkostnadsskyddet.

Våra priser gäller från 1 januari 2016. Vi reserverar oss från prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Uteblivet besök som ej anmälts innan 24 h debiteras med 1000 kr.