Fertilitetsutredning

Priserna gäller från 1 januari 2016.
Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Uteblivet besök som ej anmälts innan 24 timmar debiteras med 1 000 kr.

Boende i Stockholms Läns Landsting

Från den 1 oktober 2016 har vi avtal med Stockholms Läns Landsting för fertilitetsutredningar vilket innebär att det inte krävs remiss för att göra en fertilitetsutredning hos oss och att vanlig besöksavgift gäller. Kontakta oss för mer information.

Boende utomläns och utomlands

För patient som inte bor i Stockholms Läns Landsting eller inte kommer via remiss från eget landsting gäller följande priser för privat utredning.

 • Fertilitetsutredning par

  Alt 1: AMH, undersökning äggledarpassage, läkarbesök med undersökning 4 000 kr.
  Alt 2: AMH + spermieanalys, läkarbesök med undersökning 4 000 kr.
  Alt 3: AMH + undersökning äggledarpassage och spermieanalys, läkarbesök med undersökning 5 000 kr.
  Alt 4: AMH + undersökning äggledarpassage inkl läkarbesök och undersökning av båda i paret 5 000 kr.  
  4 000 kr
 • Fertilitetsutredning ensamstående

  2 500 kr
 • Undersökning av livmoderkavitet+passage äggledare

  2 500 kr
 • Undersökning av livmoderkavitet

  2 000 kr
 • Läkarbesök; nybesök, konsultation)

  3 000 kr
 • Läkarbesök inför syskonbehandling)

  2 000 kr
 • Läkarbesök/barnmorskebesök; om ambryon i frysen

  1 500 kr
 • Grundutredning vid upprepade missfall (kostnad för kromosomanalys tillkommer)

  14 000 kr
 • Kromosomanalys per person + blodprover kvinna

  5 300 kr
 • Blodprover kvinna

  3400 kr
 • AMH och läkarbesök

  2 500 kr
 • Spermaanalys och läkarbesök

  2 500 kr
 • Spermaanalys som ev upprepas

  1 500 kr
 • Kirurgisk uthämtning av spermier

  8 000 kr