IVF-behandling, ovulationsstimulering mm

Nedan finner du priser för våra olika IVF-behandlingar. I vissa fall, och utifrån särskilda kriterier, finns det även möjlighet att teckna ett avtal för tre IVF-behandlingar till ett fast pris. Detta sker i samråd med/beslutas alltid av patientansvarig läkare.

Läkemedelskostnader på apotek ingår ej i behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften maximalt 2 200 kr per 12-månaders period. Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort tillkommer.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Uteblivet besök som ej anmälts innan 24 timmar debiteras med 1 000 kr.

 • IVF/ICSI-behandling

  Blastocystodling om möjligt utan extra tillägg
  37 000 kr
 • 3-avtal <39 år

  (stimulering och nedfrysning av äggceller. Infektionsscreening, stimuleringsultraljud, ägguttag, nedfrysning samt frysförvaring under 1 år. OBS mediciner ingår ej!”
  74 000 kr
 • 3-avtal 39-41 år

  (stimulering och nedfrysning av äggceller. Infektionsscreening, stimuleringsultraljud, ägguttag, nedfrysning samt frysförvaring under 1 år. OBS mediciner ingår ej!”
  79 000 kr
 • Infrysning och förvaring av embryon upp till 5 år

  4 000 kr
 • Frys-ET

  16 000 kr
 • Kirurgisk uthämtning av spermier

  8 000 kr
 • Frysning och förvaring av spermier 1 år

  3 000 kr
 • Förvaring av spermier i ytterligare 3 år

  3 000 kr
 • Ultraljud (under behandling på annan klinik)

  1 500 kr
 • Ovulationstimulering Letrozol inkl ultraljud

  3 000 kr
 • Ovulationstimulering med injektioner inkl ultraljud

  5 000 kr
 • Behandling som ej leder till äggplockning återbetalning med avdrag för 1 500/ultraljud + adm.kostnad 1 500 kr

 • IVF-behandling som inte leder till embryotransfer återbetalas med 50% första gången. Om eventuell påföljande behandling inte leder till embryotransfer, sker ingen återbetalning.