Remittenter

Nu är våra spermaanalyser ackrediterade i enlighet med SWEDAC. Det innebär att vi tar emot patienter med remiss för undersökning av ejakulat, så kallat spermaprov eller spermaanalys. Analyserna görs i enlighet med de kvalitetskrav som Stockholms Läns Landsting har, med de metoder som rekommenderas av WHO och den vetenskapliga organisationen European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Inom kort kommer en bokningssida att göras tillgänglig på hemsidan men innan dess går det bra att boka tid via vår reception.

Remiss inför spermaprov (inkl provlämningsanvisningar)