Vår historia

2004 påbörjade Matts Wikland, grundare och verksamhetschef vid Fertilitetscentrum Göteborg, arbetet kring etableringen av Fertilitetscentrum Stockholm. Vid denna tidpunkt fanns två privata och en offentlig IVF-enhet i Stockholmsregionen. Mot bakgrund av befolkningsmängden och den inflyttning som då skedde till regionen bedömdes det finnas ett behov för ytterligare en IVF-klinik i Stockholm.

Avsikten var att starta en klinik uppbyggd enligt Fertilitetscentrums framgångsrika koncept i Göteborg vilket bl a innebar att kliniken från start blev föregångare i Stockholm med blastocystodling och vitrifikation av blastocyster.

När Fertilitetscentrum planerades sökte vi efter samplacering med någon annan medicinsk verksamhet och fann då att den välkända Akademikliniken relativt nyligen hade flyttat sin verksamhet till helt nyrenoverade lokaler i en anrik gammal utställningslokal på Norra Djurgården. Där fanns det lämpliga lokaler för hur en modern IVF-enhet ska vara utformad för att uppfylla gällande kvalitetskrav.

Genom Fertilitetscentrums mer än 25-åriga erfarenhet av arbete med provrörsbefruktning fanns ett stort nätvärk bland övriga svenska och utländska IVF-kliniker och vi kunde rekrytera erfaren och kompetent personal.

I augusti 2005 öppnade kliniken sina portar och en spännande tid väntade. Sedan 2008 ingår Fertilitetscentrum i IVF Sverige (som 2018 bytte namn till Livio) vilket har gett oss fantastiska förutsättningar att vidareutveckla verksamheten inte minst tack vare samarbetet med våra systerkliniker. Med vår unikt breda bas för forskning och utveckling som alltid varit ledstjärna för kliniken ser vi med stor tillförsikt på framtiden.