Fertilitetsutredning

Priser gäller från februari 2024

Kostnader för utredning och övriga undersökningar

Fertilitetsutredning

-Prisvariation beroende på utredningens omfattning (läkarbesök, spermaprov, hormonprover, ultraljudsledd genomspolning av äggledarna) 3.500 – 5.000 kr

Diagnostisk TESA (nålaspiration)

– Undersökning av spermieförekomst i testikeln 9.500 kr
– Eventuell nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 4.250 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.250 kr/år
– PAD 1.600 kr

Mikro TESE (öppen testikelbiopsi)

– Undersökning av spermieförekomst i testikeln 36.000 kr
– Eventuell nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 4.250 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.250 kr/år
– PAD 1.600 kr

 Infrysning av spermier

– Barnmorskebesök med planering inför infrysning 800 kr
– Infrysning av spermier samt 1 års förvaring 4.250 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.250 kr/år

 Utredning vid upprepade missfall

  – Fullständig analys exklusive kromosomanalys 10.000 kr

 Kromosomanalys

– Kromosomanalys 5.500 kr
Mikrodeletionsanalys av Y-kromosom 3.500 kr

 Övrig provtagning

– Spermaprov (egen begäran) 3.500 kr
  (Uteblivet besök som ej avbokats 24 tim innan debiteras)
– Extra spermaprov under utredning/behandling 1.600 kr
– Enstaka hormonblodprover, gäller dig som är inskriven 200 kr
– AMH-analys (blodprov), gäller dig som är inskriven 600 kr
– Utökad hormonutredning man eller kvinna 800 kr
– Infektionsscreening 1.000 kr
– Klamydia, gonorré 100 kr
– Extra ultraljud 2000 kr

Besök hos psykoterapeut (ej donation)

– Oavsett antal antal IVF-behandlingar ingår 1 besök, 0 kr
– Övriga besök 2.000 kr/tim

Tolk

– Kostnad för tolk betalas av patienten själv, cirka 1 500 kr/tim
   (Enligt gällande prislista)

–  Extra telefonsamtal 1000 kr

Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid IVF-behandling skall betalning vara oss tillhanda före ägguttaget. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.