Nedfrysning av äggceller (egendonation)

 

Priserna gäller från februari 2024

Konsultation/utredning

– Inkluderar läkarbesök, ultraljud etc 3.000 kr

– Möte med psykoterapeut (vid behov) 2.000 kr

– AMH-analys med svar 600 kr

Nedfrysning av äggceller

Infektionsscreening, stimulering, ägguttag, nedfrysning samt frysförvaring i 1 år.

– Första behandlingen  35.000 kr

– Påföljande behandlingar  29.000 kr

Frysförvaring (från år 2)

– Årlig frysförvaringsavgift 3.200 kr/år

Behandlingar med tidigare frysta ägg

Läkarbesök inför IVF-behandling med partner

– Läkarbesök, ultraljud, ev spermaprov, förberedelser inför behandling 3.600 kr

IVF-behandling med egna tinade ägg och partners spermier

– Ev stimulering, upptining, befruktning, odling och embryoåterföring 32.000 kr

IVF-behandling (färsk) + upptining av ägg och befruktning med partners spermier

52.000 kr

Läkarbesök inför IVF-behandling, självstående

– Läkarbesök, ultraljud och förberedelser inför behandling 2.000 kr
– Kostnad för möte med psykoterapeut tillkommer, obligatoriskt, se donationsbehandling.

IVF-behandling med egna tinade ägg och donerade spermier

– Inkluderar barnrätt, stimulering, upptining, befruktning, odling och embryoåterföring 42.000 kr
– Kostnad för möte med psykoterapeut tillkommer, obligatoriskt, se donationsbehandling.

IVF-behandling (färsk) + upptining av frysta ägg med donerade spermier

-Inkluderar barnrätt, stimulering, upptining, befruktning, odling och embryoåterföring  64.000 kr
– Kostnad för möte med psykoterapeut tillkommer, obligatoriskt, se donationsbehandling.

 

Observera att läkemedelskostnader tillkommer. Högkostnadsskyddet gäller ej.