Övriga behandlingar, undersökningar och prover

Priserna gäller från februari 2024

Insemination med partners spermier (AIH) 13.000 kr

Ovulationsstimulering

– Injektionsbaserad stimulering 11.000 kr
– Tablettbaserad stimulering 5.000 kr

Spermaprov

– Spermaprov på egen begäran 3.500 kr
– Extra spermaprov under utredning/behandling (ej frys) 1.600 kr
   (Uteblivet besök som ej avbokats 24 tim innan debiteras)

Ultraljud

– Utanför behandling 2. 000 kr

Receptförskrivning

– Utanför behandling 400 kr

Psykoterapeut

Ett besök ingår oavsett antalet behandlingar 0 kr

– Övriga besök psykoterapeut 2.000 kr/tim

Tolk

– Kostnad för tolk betalas av patienten själv, cirka 1.500 kr/tim

Extra telefonsamtal

1000 kr

 

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.