Till dig som vill bli äggdonator

Till dig som vill bli äggdonator

För att donera ägg skall du vara frisk, inte ha någon ärftlig sjukdom och vara mellan 23 och 35 år. En donator får ge upphov till barn i sex familjer (och eventuellt syskon). Det är en fördel om du lever i en parrelation och har egna barn. Det är också viktigt att du diskuterar igenom detta med din partner så att båda är överens.

Våra läkare kartlägger vid ett mottagningsbesök även din sjukdomshistoria så att du inte bär på anlag till några ärftliga sjukdomar. En blivande donator testas för infektionssjukdomar som HIV 1 och 2, hepatit B och C, HTLV I/II och syfilis. Vår beteendevetare hjälper till att bedöma om du är lämplig att donera ägg. I samband med detta besök får du också fullständig information om hur donationen går till och dess etiska, psykologiska, sociala och medicinska konsekvenser. Donatorn blir också informerad om att barnet har rätta att söka sitt genetiska ursprung och kan komma att kontakta dig i framtiden.

Donatorn ska ge sitt skriftliga samtycke till donationen. En mindre ersättning som är avsedd att täcka resekostnader, förlorad inkomst mm utgår.

Donatorns behandling

Äggdonation sker med färska eller frysta ägg. När färska ägg används synkroniseras donatorns och mottagarens behandling.

Processen startar med att den donerande kvinnan under några veckor får hormonbehandling för att stimulera äggmognaden.  Med hjälp av ultraljud undersöks äggstockarna för att bedöma hur många äggblåsor som mognat. Vid rätt tillfälle, efter cirka 12-14 dagar, punkteras äggblåsorna och äggen sugs ut. Vid detta ingrepp ges smärtlindring. Därefter får donatorn vila, fika och kan sedan lämna sjukhuset.

Äggen befruktas därefter på laboratoriet med mannens spermier. Ett befruktat ägg väljs ut och förs sedan in i den mottagande kvinnans livmoder. Om flera ägg har blivit befruktade fryses de ner och kan sparas i fem år. Om den första behandlingen misslyckas eller om paret senare vill skaffa syskon kan dessa tinas och återföras.
Under hormonstimuleringen kan visst obehag förekomma som svullnad och ömhet i buken.

Tillgången på donatorer varierar över tiden och svarar tyvärr inte mot efterfrågan vilket påverkar väntetiden för behandling.

Om du vill bli bli donator och hjälpa par med barnlängtan får du gärna ringa oss på 090-785 91 59.