Patienter i behandling

Din delaktighet!

Som patient hos oss på Livio Umeå vill vi att du ska vara och känna dig delaktig i alla steg av din utredning och behandling.

Tillsammans med dig är vårt gemensamma mål att du snart ska få komma hem med ett barn. Därför är din delaktighet en viktig framgångsfaktor i alla steg av behandlingen. En behandling är möjlig att genomföra när du har förstått de olika stegen och hur de kommer att genomföras.

Om ni är ett par som genomgår behandling tillsammans, är bådas delaktighet lika viktig även om den som ska bära graviditeten kommer att undersökas och behandlas i större omfattning. Några sätt för partnern att vara delaktig kan vara att hålla sig informerad om alla delar av behandlingen, följa med på besök på kliniken och se till att de olika läkemedlen och sprutorna tas vid rätt dag och tid.

Vi på Livio Umeå finns här hela tiden och hjälper mer än gärna till att reda ut dina frågor, före, under och efter behandlingen. Kom gärna ihåg att det inte finns några dumma frågor. Varmt välkommen till oss!

 

För dig som redan är i behandling har vi samlat några vanligt förekommande frågor och svar som vi hoppas ska hjälpa er.  Här finns även instruktionsfilmer och blanketter.

 

Observera att barnmorska/sjuksköterska kan ringa dig som väntar på återkoppling, sent på dagen. Vi finns här och arbetar även om öppettiderna på hemsidan visar att vi har stängt.

Om akuta besvär uppstår under helg eller jul/sommarstängning hänvisar vi er till akutsjukvården eller att ringa 1177 för rådgivning då Livio Umeå tyvärr inte har resurser till jourverksamhet.