Årsrapport från kvalitetsregistret Q-IVF

Q-IVF (kvalitetsregistret för assisterad befruktning) representerar alla IVF-kliniker i Sverige. På deras hemsida hittar du t ex årsrapporter med resultat, trender och öppna jämförelser.

Syftet med registret är att följa behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl IVF-barnen som behandlade kvinnor och män samt att ge de deltagande klinikerna underlag för sitt utvecklings- och
kvalitetsarbete. Registret utgör också en grund till vetenskapliga arbeten.

Den senaste årsrapporten från 2023 gällande behandlingar utförda 2021 finns på Q-IVFs hemsida.