Uppdaterad information om vattenläcka på Livio Kungsholmen

4 Nov 2021

Till alla våra patienter på Livio Kungsholmen,

Vi har nu utrett vattenskadans omfattning och det har visat sig nödvändigt att renovera vårt laboratorium, ett arbete som kommer att pågå året ut. Vi hoppas kunna öppna upp igen i det nyrenoverade laboratoriet i början på 2022. Vi är så tacksamma för ert tålamod och ledsna för alla problem som denna vattenläcka har åsamkat er. Det är viktigt för oss att ge er den kvalitetsmässigt bästa behandlingen. Därför har vi haft ett kortare uppehåll för att förstå skadans omfattning och att planera på ett bra sätt. Nu är vi klara att starta igen enligt vår plan.

För er som inte fick starta på förra mensen är vårt stora fokus nu på att få igång och göra era behandlingar så snart som möjligt. Vi kommer successivt kunna öka antalet starter för IVF-behandlingar.

För er som gör behandling i Vårdvalet IVF, Regionfinansierad behandling har vi ett samarbete med vår systerklinik Livio Gärdet där ni får göra ert ägguttag och färska embryoåterföringar, delar av vår egen personal finns på plats där.

För er som gör privat IVF-behandling hos oss har vi nära samarbete med vår systerklinik Livio Falun där ni får göra ert ägguttag och färska embryoåterföringar

Vi är jättetacksamma för vårt fina samarbete med Livio Gärdet och Livio Falun!

Vi beräknar att i slutet av v.46 kunna starta frysåterförings behandlingar (FET) igen. På vårt nya fina laboratorium på plan 6 i samma hus som vår klinik Livio Kungsholmen ligger!